2007. július 16., hétfő

Pénzügyi alapismeretek

A pénz fogalma, fajtái, a pénzteremtés mechanizmusa:


 


A pénz kialakulásának több állomását különböztetjük meg: az ősközösségben a saját szükségletének kielégítésére szolgáló termékek. A felesleg (1): más szükségletének kielégítésére szolgáló termékek.


 


Piac (2): a felesleg elcserélésem, árucsere. Árut más számára állítanak elő. Esetleges csere: akkor jöhetett csak létre, ha két olyan fél találkozott, akiknek kölcsönösen szükségük van egymás termékére. Ezért szükségszerű, hogy az áruk közül kiemelkedjen egy, amely betölti a pénz szerepét.


 


Árupénz (3): földrajzi helyenként eltérő (állati bőr, só stb.) Ennek két jellemző tulajdonságát ismerjük: használati értékkel bírt (ez az árunak az a hasznos tulajdonsága, amely emberi szükséglet kielégítésére szolgál); értékkel rendelkezik (áruban megtestesült emberi munka). Az árupénz hátrányos tulajdonsága, hogy nagy mennyiségben képviselte az értéket.


 


Nemesfémpénz korszak (4): az árupénz követő korszak. Tulajdonságai, hogy névértéke és fémértéke a pénznek megegyezik; kis mennyiségben is nagy értéket képviselt; értéke volt de használati értéke nem.


 


Kapitalizmus (5): nemesfémpénz kiszorulása. A pénz névértéke és fémértéke elszakadt egymástól. Okai: gyáriparà munkamegosztásà munkatermelés növekedéseà több áru vár eladásra. A másik ok, hogy kiapadtak a nemesfém készletek, nem volt annyi elég a nemesfémpénz előállításához, mint amennyi a megnövekedett áruforgalom lebonyolításához elegendő lett volna.


 


Pénzhelyettesítők korszaka: papírpénz, klasszikus bankjegy. Bankárság megjelenése: banki szolgáltató tevékenység végzése. A bankárság előállította a pénzhelyettesítőt, a bankár nevére szóló fizetési ígérvényt (később váltó). Az állam nem szabályozta tartalmi kellékeit. Nem tudta lebonyolítani a pénzforgalmat. Az állam magához ragadta a pénzkibocsátás monopóliumát. Őrködni kell a pénzkibocsátás felett. Megjelent a klasszikus bankjegy. Létrehoztak egy jegybankot: Magyar Nemzeti Bank.


 


Utolsó állomás: a mai pénz (6): 1976- tól beszélhetünk a mai pénzről. Jellemzője: az állam kényszerforgalommal ruházta fel, elfogadását mindenki számára kötelezővé teszi (elfogadási kényszer), azáltal hogy az állam maga is elfogadja a felé teljesítendő fizetések eszközéül. Törvényes fizetőeszköz: adott ország nemzeti fizetőeszköze (HUF).


 


 


Pénz: történelmi fejlődés során alakult ki, az áruk általános halmazából kiváló különleges áru, érte minden kapható. Fajtái:              -     készpénz (bankjegy, érme)


-    számlapénz: mindkét félnek bankszámlája van a banknál. A eladó a jogosult (jóváírás); a vevő a kötelezett (terhelés). A bank a kötelezett számláját megterheli, a jogosult számláján jóváírja.


 


 


Pénz funkciói:


-         értékmérő funkció: áru ára


-         forgalmi eszköz funkció: az árumozgás és a pénzmozgás egybeesik. A pénz közvetíti az áruk cseréjét


-         fizetési eszköz funkció: az árumozgás és a pénzmozgás elszakad egymástól. Ebben az esetben adós-hitelező viszony lép fel.


-         felhalmozási eszköz funkció: a pénz a forgalomból kicsapódva, mint a megtakarítás eszköze ölt testet


-         világpénz szerepét is betölti: mint valuta vagy deviza jelenik meg és közvetíti az országhatárokat átlépve az áruk cseréjét.


 


A pénz forgalomba kerülésének módozatai:


Bank:   - pénzváltók padja (egyik városállam pénzét átváltották a másik városállam pénzére)


            - új üzletág: hitelnyújtás


 


A pénzteremtés a következőképpen valósulhat meg (a bank szemszögéből):


-         hitelnyújtás: lehet közvetlen vagy közvetett


-         külföldi fizetőeszköz (valuta, deviza) vásárlással


-         értékpapír kibocsátás.


 


A pénz kikerülésének módozatai:


-         hiteltörlesztés


-         valuta, deviza eladás


-         értékpapír vásárlás.


     


A forgalomhoz szükséges pénzmennyiség meghatározását a pénz forgalmi eszköz funkciójából kiindulva közelíthetjük:


M * V = Q * P


 


M: pénzállomány


V: forgási sebesség


Q: terméktömeg, amelyet a GDP-vel mérhetünk


P: árszínvonal


Az összefüggés értelmezése: a forgalomhoz szükséges pénzmennyiség az áruforgalom pénzigényével egyezik meg. Azt, hogy az egyes pénzügyi eszközök milyen gyorsan, illetve milyen feltételek között lesznek azonnal felhasználhatók, likviditási fokozatnak nevezzük.


 


A likviditás csökkenő sorrendje szerint a pénzaggregátumok a következők lehetnek:


-         M0: monetáris bázis, jegybankpénz, nagyerejű pénz. Két részből tevődik össze, a forgalomban lévő készpénz és az MNB-nál tartott hitelintézeti tartalékokból.


-         M1: szűken értelmezett pénzmennyiség. Magába foglalja a készpénzt és a látra szóló betéteket.


-         M2: szélesebben értelmezett pénzmennyiség. Magába foglalja az M1-et és a határidős betéteket.


-         M3: negyedik fokozat. M2-t és a bankrendszer által kibocsátott értékpapírok összegét tartalmazza.


-         M4: ötödik fokozat: Bankrendszeren kívüli pénzmennyiség elemeket is tartalmaz, ilyenek a vállalatoknál és a lakosságnál lévő államkötvények.


 


 


Pénzügyi multiplikátor: forgalomba kerülő pénztömeg megsokszorosodásának mutatója:


 


                                                                    1/                       


                                                   kötelező tartalékráta (%)


 


A pénzügyi multiplikátor jelzi, hogy hányszoros a forgalomba kerülő pénz bővülése. Pontosabban megfogalmazva jelzi, hogy a bankrendszer egészében minden egyes pótlólag megjelenő pénzegység hányszorosára növekszik adott időszak alatt.


 


Feladat: Határozza meg a hitelintézet által teremthető számlapénz mennyiségét, ha a hitelintézet által begyűjtött betét 10. 000 pénz, a kötelező tartalékráta 12 %.


Kiszámítása:     10. 000 * 1     = 83.333Ft.


                                        0, 12


 

Nincsenek megjegyzések: